Formularz zgłoszeniowy

As-lotowy Polski Miesiąca PM


Nowy konkurs dla wszystkich abonentów:
As-lotowy Polski Miesiąca Maja PM 2018
As-lotowy Polski Miesiąca Czerwca PM 2018
As-lotowy Polski Miesiąca Lipca PM 2018
As-lotowy w Gołębiach Młodych PM 2018

Tak, jestem abonentem fachowego magazynu „Püttmann-Magazyn“ i dostarczam następujące zgłoszenie:


Nazwisko:

Imię:

Ulica / Nr. domu:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Telefon:

E-Mail

Oddział:

Rejon:

Lista konkursowa jest dostępna w Internecie pod adresem wraz z hasłem dostępu:

Nr obrączki:

Płeć (m/ż):

Warunki uczestnictwa:

 1. Liczą się 3 najlepsze nagrody gołębia w wyznaczone w danym miesiącu weekendy.
 2. Gołąb musi zdobyć 3 nagrody w trzy różne weekendy.
 3. Liczą się wszystkie listy konkursowe uznawane przez Polski Związek, począwszy od list oddziałowych.
 4. Uczestnik może z każdego lotu wybrać najkorzystniejszą dla niego listę konkursową.
 5. Do tytułu Asa-lotowego danego miesiąca liczą się następujące okresy punktacji:
  a) As-lotowy Polski Miesiąca Maja: weekendy 05./06. maja do 26./27. maja 2018
  b) As-lotowy Polski Miesiąca Czerwca: weekendy 02./03. czerwca do 23./24. czerwca 2018
  c) As-lotowy Polski Miesiąca Lipca: weekendy 30. czerwca/01. lipca do 28./29. lipca 2018
  d) As-lotowy w Gołębiach Młodych: weekendy 04./05. sierpnia do 22./23. września 2018
 6. Zgłoszenie większej liczby gołębi w danych okresach punkacji jest możliwe.
 7. Gołębie z rocznika 2018 mogą rywalizoważ jedynie w konkursie „As-lotowy w Gołębiach Młodych“
 8. Kolejność jest wyliczana na podstawie uzyskanych koeficjentów.
 9. Ostateczny termin zgłoszenia przypada zawsze na 15 dzień kolejnego miesiąca, tzn. przykładowo na maj - do 15 czerwca.
 10. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji na podany przez niego adres mailowy.
 11. Fałszywe dane prowadzą do wykluczenia.

Zwycięskiego gołębia przedstawimy szczegółowo w artykule, a gołębie, które zajęły miejsca do 30. w formie tabeli. Trzy pierwsze miejsca nagrodzimy pucharami/ szklanymi trofeami oraz dyplomami, natomiast kolejne miejsca do 30. zostaną nagrodzone dyplomem. Powodzenia!

Oto trzy najlepsze wyniki lotowe podanego gołębia w miesiącu:


Data Miejscowość Odległość Konkurencja Ilość gołębi biorących udział Zdobyta nagroda Coef.
(Nie wypełniać!)
           W miesiącach maj, czerwiec i lipiec wyznaczymy Asa-lotowego Polski Miesiąca, w sierpniu/wrześniu natomiast Asa-lotowego Polski w Gołębiach Młodych. • Każdy zwycięzca będzie przedstawiony w artykule, a gołębie, które zajęły miejsca do 30. będą przedstawione w formie tabeli. • Pierwsze trzy gołębie zostaną nagrodzone pucharem lub szklanym trofeum oraz dyplomem, pozostałe, które zajęły miejsca do 30. zostaną nagrodzone dyplomem.

Zapewniam, że wszystkie powyższe dane są zgodne z prawdą i wyrażam zgodę na przesyłanie informacji na podany przeze mnie adres mailowy!
Odcisk Polityka prywatności